สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา > ประชุมถ่ายทอดนโยบายการป้องกันควบคุมโรคโรคและทิศทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2561 สคร.7 ขอนแก่น

ประเภท : การประชุม/อบรม/สัมมนา    ผู้ลงบทความ : ชุติมา วัชรกุล    วันที่ลงบทความ : 2017-10-18    view : 755

ไฟล์แนบ : 20171018171045.rar    ชนิดไฟล์ : .rar    ขนาด : 5.15 MB