สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา > รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

ประเภท : การประชุม/อบรม/สัมมนา    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-03-06    view : 393

ไฟล์แนบ : 20180306110300.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 307.40 KB

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น