สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา > เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 (2)

ประเภท : การประชุม/อบรม/สัมมนา    ผู้ลงบทความ : สุบรร ปฏิสุทธิ์    วันที่ลงบทความ : 2018-06-06    view : 162

ไฟล์แนบ : 20180606200601.rar    ชนิดไฟล์ : .rar    ขนาด : 6.09 MB

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น