สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข และการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : สุบรร ปฏิสุทธิ์    วันที่ลงบทความ : 2018-01-10    view : 377

ไฟล์แนบ : 20180110110107.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 6.56 MB

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข"

และนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบาย "การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายละเอียดตามเอกสารแนบ