สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-01-15    view : 593

ไฟล์แนบ : 20180115120139.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 77.54 KB

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

หมายเหตุ: ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และเริ่มปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ ให้ถือว่าสละสิทธิ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในครั้งนี้