สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-02-14    view : 389

ไฟล์แนบ : 20180214120209.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 70.13 KB

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑