สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-05-16    view : 428

ไฟล์แนบ : 20180516120506.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 389.24 KB

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง  : นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 

การรับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร ๒ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๑๘๑/๓๗ ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๒๘๑๘-๙ ต่อ ๒๓๖ หรือหมายเลข ๐๘๖ ๘๕๗๘ ๔๙๘๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร : ตามรายละเอียดแจ้งในประกาศฯ