สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-05-11    view : 855

ไฟล์แนบ : 20180511180534.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 661.76 KB

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

พนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง : นิติกร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (สัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบภายหลัง