สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร มูลนิธิสุรินทร์ พินิจพงศ์

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-05-22    view : 232

ไฟล์แนบ : 20180522120513.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 385.04 KB

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  ระเบียบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร และคำรับทุนการศึกษาบุตร ของมูลนิธิสุรินทร์ พินิจพงศ์ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้