สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-06-07    view : 360

ไฟล์แนบ : 20180607150600.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 674.60 KB

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

                       ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ฯ  ได้ลำดับที่ ๑  ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมนำเอกสารหลักฐานมาจัดทำสัญญาจ้างตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อม