สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สอบสัมภาษณ์)

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-06-14    view : 178

ไฟล์แนบ : 20180614110658.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 411.42 KB

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ไปเข้ารับการประเมินในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑       เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น