สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ ของบุคลากร สคร.7 ขอนแก่น ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ณิชชาภัทร ยอดแคล้ว    วันที่ลงบทความ : 2018-08-23    view : 181

ไฟล์แนบ :ไม่มี

แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ ของบุคลากร สคร.7 ขอนแก่น ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 

สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561 ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้

https://goo.gl/forms/0DfAiUsIuaKmiydr2