สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน > กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  “Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ”

ประเภท : ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-07-04    view : 59

ไฟล์แนบ :ไม่มี

กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  “Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ”

          กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนดูแลสุขภาพ และรณรงค์ “Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ” ตรวจเลือดเพื่อทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี ได้ฟรีปีละ ๒ ครั้ง ชี้หากตรวจเร็ว รู้ผลเร็ว เข้ารับการรักษาได้เร็ว ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

          วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทุกวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counseling and Testing Day: VCT Day) โดยให้ความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง และได้กำหนดคำขวัญรณรงค์ คือ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว  ยุติเอดส์: Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ”

          ปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดง และจะทราบได้โดยการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น การตรวจเร็ว รักษาเร็วมีความสำคัญอย่างมากต่อการยุติปัญหาเอดส์  หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว สามารถวางแผนการใช้ชีวิต ดูแลรักษาสุขภาพ หากพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการแนะนำเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยตลอดไป โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  หรือการใช้ยาป้องกันก่อน-หลังการสัมผัสเชื้อ   เอชไอวี รวมทั้งการใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาดด้วย ซึ่งไม่ว่าผลการตรวจเป็นอย่างไร ลบหรือบวก ก็จะก้าวต่อไปได้

          ประชาชนสามารถตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ ๒ ครั้ง ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแสดงบัตรประชาชนที่มีเลข ๑๓ หลัก และรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อจะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง หากรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้ารับการรักษาทันที ทั้งนี้ สามารถค้นหาสถานบริการปรึกษา/ตรวจเอชไอวี ได้ที่ www.buddystation.org  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปรึกษาเอดส์ โทร. ๑๖๖๓

          นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ ตลอดเดือนกรกฎาคม ตามแนวคิด ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ : Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อ จะได้ลดปัญหาการเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ผ่านทาง Facebook Live ในแฟนเพจ “สอวพ.” ทุกวันพุธ เวลา ๑๑.๓๐ น. ตลอดเดือนกรกฎาคม หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

 

**********************************************

ข้อมูลจาก: สำนักโรคเอดส์ฯ/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๓๘๕๗ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ 

http://odpc7.ddc.moph.go.th

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_201@hotmail.com