สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน > กรมควบคุมโรค เตือนวัยรุ่น รักชั่ววูบไม่ใช้ถุงยางอนามัย เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ประเภท : ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-09-06    view : 55

ไฟล์แนบ :ไม่มี

กรมควบคุมโรค เตือนวัยรุ่น รักชั่ววูบไม่ใช้ถุงยางอนามัย เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนวัยรุ่น รักชั่ววูบไม่ใช้ถุงยางอนามัย เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม  เผยข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกของวัยรุ่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยถึงร้อยละ ๕๐ แนะ “คิดจะรัก ต้องรู้จักรับผิดชอบ” และต้องกล้าปฏิเสธหากไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์

          วันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๖๑) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องเพศเปลี่ยนไป วัยรุ่นเริ่มมีความรัก มีแฟน มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุยังน้อย บางคู่คบกันไม่นานก็มีเพศสัมพันธ์แล้ว และอาจมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน  ข้อมูลจากรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียนประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค   พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกของวัยรุ่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม ถึงแม้ว่าจะมีทัศนคติที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น แต่วัยรุ่นไม่ได้ป้องกัน เนื่องจากขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ เชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวไม่ทำให้ติดเชื้อ ไม่ทำให้ท้อง และไม่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะฉะนั้นวัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

           นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนวัยรุ่นว่า “คิดจะรัก ต้องรู้จักรับผิดชอบ”  เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม โดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อดังกล่าว รวมถึงมีการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาพทางเพศ รับผิดชอบต่อตนเองและคู่ ตามแนวคิด “SEX รอบคอบตอบ OK : เรื่องเท่ ๆ กับรักของเรา” โดยมีประเด็นสำคัญ ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑.กล้าปฏิเสธ หากไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์หรือหลีกเลี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะนอกจากความรักที่มีให้กันแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาทั้งต่อตนเองและคู่ด้วย  ๒.คนพกถุงยางอนามัยเป็นคนรอบคอบควรพกถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ และใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ใช้ถือว่าประมาท และเสี่ยงติดโรค เพราะใครๆ ก็ติดโรคได้  และ ๓.ถุงยางอนามัยนอกจากจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว ยังป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีราคาถูกด้วย

          ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ ๒ ครั้ง ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแสดงบัตรประชาชนที่มีเลข ๑๓ หลัก สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี รับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อจะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง หากรู้ว่าติดเชื้อจะได้เข้ารับการรักษาทันที  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปรึกษาเอดส์ โทร.๑๖๖๓ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒   

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๘๕๗ / วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๒๒๔

http://odpc7.ddc.moph.go.th

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_201@hotmail.com