สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน > สธ.ตรวจสุขภาพ สุ่มเจาะเลือดหาสารโลหะหนักในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้บ่อขยะต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

ประเภท : ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-09-12    view : 63

ไฟล์แนบ :ไม่มี

สธ.ตรวจสุขภาพ สุ่มเจาะเลือดหาสารโลหะหนักในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้บ่อขยะต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ตรวจสุขภาพและสุ่มเจาะเลือดหาสารโลหะหนักในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้บ่อขยะตำบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย ติดตามเฝ้าระวังและให้คำปรึกษาประชาชนในตำบลบ้านหนองตอกแป้น ตำบลบ้านหัวงัว อ.ยางตลาด ตำบลบ้านหนองแปน อ.กมลาไสย อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

 

          จากกรณีข่าวประชาชนในตำบลบ้านหนองตอกแป้น อ.ยางตลาด และตำบลบ้านหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อขยะตำบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ต้องการได้รับการตรวจสุขภาพ เช่นเดียวกับประชาชนในตำบลโคกสะอาด นั้น ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานจาก นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านหนองตอกแป้น ประชุมหารือการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้บ่อขยะ กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตอกแป้น อาสาสมัครสาธารณสุข และชาวบ้านในพื้นที่ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าสาธารณสุข ตรวจติดตามสุขภาพและสุ่มเจาะเลือดหาสารโลหะหนักในกลุ่มเสี่ยงที่มีการสูดดมกลิ่นเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ คำแนะนำในการปฏิบัติตัว วิธีป้องกัน ในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการผิดปกติเช่น มีอาการหอบหืดหรือมีผื่นคันตามตัว ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว  

          สำหรับพื้นที่ตำบลหัวงัวในพื้นที่ใกล้บ่อขยะซึ่งได้รับผลกระทบกลิ่นจากการเผาขยะ ส่วนตำบลบ้านหนองแปน อำเภอกมลาไสย ซึ่งอยู่ห่างประมาณ ๕ กิโลเมตรและอยู่ในทิศทางเหนือลม ไม่มีผลกระทบจากควันและกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะตำบลโคกสะอาด อย่างไรก็ดี ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจติดตามสุขภาพของประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการและคนงานผู้สัมผัสกับขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

ข้อมูลจาก : สำนักสารนิเทศ/สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

 เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๒๒๔

http://odpc7.ddc.moph.go.th

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_201@hotmail.com