สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน > กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ฉบับใหม่ เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ.2561

ประเภท : ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-11-07    view : 58

ไฟล์แนบ :ไม่มี

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ฉบับใหม่ เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ.2561


          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ.2561  พบว่าร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
           วานนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 / แฟมิลี่มาร์ท / มินิบิ๊กซี / เทสโก้ โลตัส ย่านถนนเยาวราช ถนนสีลม และอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยเน้นประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักนายกนายกรัฐมนตรี (ฉบับใหม่) เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ.2561 หลังจากในพื้นที่ดังกล่าวเคยมีการนำเครื่องจำหน่ายเบียร์อัตโนมัติมาบริการให้ลูกค้าในร้านสะดวกซื้อ
          นายแพทย์นิพนธ์  กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้  พบว่าร้านค้าต่างๆ ให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี รวมถึงการเคร่งครัดในเรื่องการไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามการส่งเสริมการขาย และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยขอฝากถึงผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย  ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://TAS.go.th” หรือโทร. 02 590 3342  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
 

**************************************************
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561