สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> คลังความรู้ > DDC Watch : บุหรี่ไฟฟ้า นางร้ายในคราบนางฟ้า

ประเภท : คลังความรู้    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-06-14    view : 99

ไฟล์แนบ :ไม่มี

สำนักระบาดวิทยา ขอส่ง จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2561 บุหรี่ไฟฟ้า: ปีศาจร้ายในคราบนางงาม

  • นักเรียนไทยอายุ 13 -15 ปี ใช้/สูบบุหรี่ไฟฟ้า ร้อยละ 3.3 เพศชาย ร้อยละ 4.7 เพศหญิง ร้อยละ 1.9 จากผลการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก (GYTS) ปี 2558
  • การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เสพติดเหมือนกับการสูบบุหรี่ธรรมดา เพราะในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินเหลวเป็นส่วนประกอบ
  • ไอระเหย(ควัน)จากบุหรี่ไฟฟ้า มีส่วนประกอบของสารเคมี/โลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มากถึง 26 ชนิด ทำให้เกิดมะเร็งสูงถึง 15 เท่า ของบุหรี่ทั่วๆ ไป

สามารถดาวน์โหลดและเผยแพร่ได้ที่  http://203.157.15.110/boe/viewddcw.php