สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> Weekly and SAT > Rabies R7 22-July-2018

ประเภท : Weekly and SAT    ผู้ลงบทความ : สมเกียรติ ชูศรีทอง    วันที่ลงบทความ : 2018-07-23    view : 134

ไฟล์แนบ :ไม่มี

เรียน ผอ.สคร.7 และทีม SRRT ครับ 
ทีม SAT ขอส่งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ประจำสัปดาห์ที่ 28(16 - 22 ก.ค. 61)
- พบจำนวนสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  4 จังหวัด 40 อำเภอ  รวมจำนวน 189 ตัว 
- สัปดาห์นี้ไม่พบสัตว์ติดเชื้อ
- พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์                                                     
 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ
ขอแสดงความนับถือ
ทีม SAT สคร.7 ขอนแก่น