สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวเฝ้าระวังเตือนภัย > สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 14 พ.ค. 61

ประเภท : ข่าวเฝ้าระวังเตือนภัย    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-05-15    view : 203

ไฟล์แนบ :ไม่มี

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่  14 พฤษภาคม  61  >> ดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบด้านบน