สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา > การซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน

ประเภท : การประชุม/อบรม/สัมมนา    ผู้ลงบทความ : สุบรร ปฏิสุทธิ์    วันที่ลงบทความ : 2018-06-21    view : 142

ไฟล์แนบ : 20180621140634.zip    ชนิดไฟล์ : .zip    ขนาด : 4.18 MB

การประชุมราชการเพื่อซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 14.30 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น