สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

ประเภท : แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์    ผู้ลงบทความ : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ลงบทความ : 2018-07-05    view : 43

ไฟล์แนบ : 20180705170728.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 153.75 KB

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)