สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา > เอกสารรับการนิเทศงาน กรมควบคุมโรค รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (๒)

ประเภท : การประชุม/อบรม/สัมมนา    ผู้ลงบทความ : สุบรร ปฏิสุทธิ์    วันที่ลงบทความ : 2018-07-23    view : 234

ไฟล์แนบ : 20180723120725.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 4.01 MB

เอกสารรับการนิเทศงาน กรมควบคุมโรค รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น