สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ > เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา)

ประเภท : แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์    ผู้ลงบทความ : สุพาพร เกลี้ยกลาง    วันที่ลงบทความ : 2018-08-15    view : 39

ไฟล์แนบ : 20180815170823.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 2.82 MB

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา)