สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ > เผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ(1,250,000)

ประเภท : แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์    ผู้ลงบทความ : สุพาพร เกลี้ยกลาง    วันที่ลงบทความ : 2018-09-17    view : 97

ไฟล์แนบ : 20180917110943.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 159.80 KB

เผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ(1,250,000)