สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา > เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ประเภท : การประชุม/อบรม/สัมมนา    ผู้ลงบทความ : ณิชชาภัทร ยอดแคล้ว    วันที่ลงบทความ : 2018-10-07    view : 180

ไฟล์แนบ :ไม่มี

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

สามารถ Download ได้ที่   https://drive.google.com/open?id=1c1TsUvzaHW0I9Ig4thSxZLASihqzCEop

หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้