สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(870,845)

ประเภท : แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์    ผู้ลงบทความ : สุพาพร เกลี้ยกลาง    วันที่ลงบทความ : 2018-10-08    view : 90

ไฟล์แนบ : 20181008141048.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 172.40 KB

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น