สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ > แนวทางการดำเนินงานการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการเบิกพัสดุ ปี 2562

ประเภท : แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์    ผู้ลงบทความ : รัตนาภรณ์ ยศศรี    วันที่ลงบทความ : 2019-01-22    view : 68

ไฟล์แนบ : 20190122150124.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 147.23 KB