สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

ประเภท : แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์    ผู้ลงบทความ : สุพาพร เกลี้ยกลาง    วันที่ลงบทความ : 2019-03-21    view : 61

ไฟล์แนบ : 20190321150345.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 265.37 KB

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ผู้ต้องขังในเรือนจำ)