สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ > สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส1-2)

ประเภท : แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์    ผู้ลงบทความ : กานตกิรตรา อำมะเหียะ    วันที่ลงบทความ : 2019-04-01    view : 63

ไฟล์แนบ : Summary.zip    ชนิดไฟล์ : .zip    ขนาด : 74.96 MB