สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..
การสมัครสมาชิก(กรุณาทำให้ครบทุกขั้นตอน)

  1. คลิกปุ่ม " สมัครสมาชิก " เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน
  2. พร้อมส่งอีเมล์มาที่ thorpong.k@ddc.mail.go.th เพื่อ ระบุความต้องการใช้งานระบบใด เช่น ดูผลแล็ปวัณโรค เป็นต้น
  3. หน่วยงานจะตอบกลับในการรับเป็นสมาชิกตามที่อยู่อีเมล์ที่ส่งมานี้
  4. ผู้สมัครสมาชิกจะได้รับ บัญชี(Account)สำหรับใช้งานระบบ ทางอีเมล์ เพื่อเป็นการยืนยันการเปิดใช้สิทธิ์

สมัครสมาชิก