สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

> การประชุม/อบรม/สัมมนา

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 15 ]     >>     สุดท้าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2563   14
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒   110
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒   136
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒   112
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒   170
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒   150
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒   203
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒   167
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒   255
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑   284