สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา

หน้า   แรก     <<     [ 14 of 15 ]     >>     สุดท้าย
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ   98
รายงานการประชุม กวป. เดือน มีนาคม ๒๕๕๙   123
สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด   113
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ ๕   144
ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐลาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙   143
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙   156
รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล   150
สคร.7 ขอนแก่น จัดการอบรมเสริมเขี้ยวเล็บ เครือข่ายเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ หวังปรามการกระทำผิดพรบ.   584
ประชุมร่วมเครือข่ายสุขภาพเตรียมความพร้อม ในโครงการจัดกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศล ฯ   266
สัมมนาวิชาการ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7-8-9-10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   288