สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 86 ]     >>     สุดท้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (31,800.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2432 ขก. จำนวน 1 คัน (20,349.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาDVDหลักสูตรการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 350 แผ่น (7,000.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (9,054.-บาท)   2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 15 เล่ม (1,677.-บาท)   2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 15 เล่ม (1,346.25.-บาท)   3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์ตู้ Biological Safety Cabinet (BSC) จำนวน 2 ตู้ (93,732.-บาท)   2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (6,420 บาท)   0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (5,029 บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (3,730.-บาท)   1