สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 100 ]     >>     สุดท้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วงเงิน 1,070 บาท   11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ วงเงิน 5,617.50 บาท   8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (4,880.-บาท)   9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสีฟัน จำนวน 1 รายการ (7,740.-บาท)   11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ถวายพระพร วงเงิน 6,390 บาท   10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย (2,600.-บาท)   10
ทดสอบบทความ   11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (350.-บาท)   9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. จำนวน 24 ผืน (1,080.-บาท)   14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ A5 จำนวน 2 ลัง (2,496.-บาท)   11