สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 66 ]     >>     สุดท้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Tuberculin Test (54,400.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการการ(527,600)   3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ(1,250,000)   3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 181/1 (11,000 บาท)   4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (37,100.-บาท)   5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (3,081.60.-บาท)   5
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น   6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สคร.7 จ.ขอนแก่น (บ้านเลขที่ 181/1) 225,000 บาท   3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อและขุดร่องระบายน้ำ (12,000 บาท)   3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้และทำความสะอาดอาคารสถานที่(ศูนย์วัณโรคเดิม)   5