สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 26 ]     >>     สุดท้าย
สรุปการประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค   9
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุน   12
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ร่นที่ 15 ปี 2562   12
ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อรับทุรรัฐบาล   26
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) จำนวน ๑ อัตรา   69
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับย้าย-รับโอนข้าราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ)   100
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว   38
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ   59
เผยแพร่ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์   22
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฯ จำนวน ๑ อัตรา   60