สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

> ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 28 ]     >>     สุดท้าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/2563   19
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   84
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓   33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกีฏวิทยา   70
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   102
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒   30
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร   762
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท)   221
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกีฏวิทยา   657
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   159