สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 24 ]     >>     สุดท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   148
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   208
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ   424
ทำเนียบความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562   36
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   440
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อีสานร่วมใจ สานสายใยสร้างสุขภาพ ปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   53
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   80
Linked ปฏิทินการจองห้องประชุม   115
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   90
การประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันโรคเครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22   97