สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 71 ]     >>     สุดท้าย
17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมหมั่นตรวจวัดความดัน ช่วยลดเสี่ยงโรคความดันโรคหิตสูงได้   356
กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียอย่างเข้มงวด หากมีอาการป่วยหลังจากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รีบพบแพทย์ทันที     2
กรมควบคุมโรค เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดโรคไข้มาลาเรีย ควรปรึกษาแพทย์คลินิกเวชศาสตร์ฯ ก่อนการเดินทาง   3
กรมควบคุมโรค ติดตามคนไทยกลุ่มเดียวกันกับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย เตรียมดูแลคัดกรองและตรวจสุขภาพเมื่อกลับถึงประเทศไทย   2
กรมควบคุมโรค เตือนเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า ทำลายสมอง ก่อมะเร็ง และทำให้ติดบุหรี่มากขึ้น   0
สคร.7ขอนแก่นแนะศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล คัดกรองสุขภาพเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียน มุ่งสกัดโรคมือ เท้า ปาก    19
องค์การอนามัยโลก ชูมาตรการป้องกันการจมน้ำของไทย เน้นใช้กลยุทธ์ทีมผู้ก่อการดี เครือข่ายร่วมแสดงผลงานในการประชุมเพื่อป้องกันการจมน้ำ 16 ประเทศ   231
กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ตับอักเสบโลก ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 62 นี้ ใน 79 รพ.ทั่วประเทศ   19
กรมควบคุมโรค เตือนระวังป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค   17
สคร.๗ ขอนแก่น ชวนชาวพุทธเข้าวัดทำบุญร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   113