สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 78 ]     >>     สุดท้าย
17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมหมั่นตรวจวัดความดัน ช่วยลดเสี่ยงโรคความดันโรคหิตสูงได้   1613
สคร.๗ ขอนแก่น จัดทีมหนุนพื้นที่ตรวจเตือนร้านขายเหล้า-เบียร์ ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่หวังลดปัจจัยเสี่ยงจากเมา-ขับ   330
กรมควบคุมโรค จับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมบูรณาการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัย   47
กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า   53
กรมควบคุมโรค รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ฯ “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต DDC Zero Tolerance”   52
กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีธุรกิจน้ำเมาแฝงหน่วยงานรัฐ จัดงานเทศกาลดนตรี สตรีทฟู้ด มีเด็กและ เยาวชนจำนวนมากเข้าซื้อดื่มได้โดยผิดกฎหมายอย่างอิสระเสรี   43
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด เพื่อป้องกันโรคจากพยาธิตัวตืด   59
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสฝุ่นละออง   49
สคร.๗ ขอนแก่น ผนึกกำลังเครือข่าย จัดทีมหนุนมาตรการเข้มเตือนร้านค้าปลีกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายรับเทศกาลปีใหม่    245
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ระมัดระวังป่วยโรคไข้เลือดออกหลังน้ำลด แนะยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”   58