สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 53 ]     >>     สุดท้าย
17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมหมั่นตรวจวัดความดัน ช่วยลดเสี่ยงโรคความดันโรคหิตสูงได้   93
กรมควบคุมโรค เผยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 ราย แนะประชาชนให้ยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ลดความเสี่ยงการรับเชื้อ   10
กรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยวเข้าป่ากางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาว ระวังถูกตัวไรอ่อนกัด เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่   7
กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองแม้ปิดเทอมอย่าชะล่าใจ ให้ดูแลบุตรหลานใกล้ชิด ระวังเจ็บป่วยได้ง่ายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง   12
กรมควบคุมโรค ชวนคนไทยเปลี่ยนมุมมอง “ออกพรรษาไม่หาน้ำเมา” เน้นส่งเสริมประเพณีออกพรรษาด้วยการเข้าวัดทำบุญ   13
กรมควบคุมโรค เตือนช่วงปลายฝนต้นหนาว ประชาชนระวังป่วยด้วย 2 โรคที่พบบ่อย คือไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม   18
กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เร่งค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำทั่วประเทศ ผลการเอกซเรย์ผู้ต้องขังทุกรายทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า   19
คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบร่างแนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2562   19
กรมควบคุมโรค ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคเมอร์สในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แนะผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการไข้ หรือไอ ให้รีบพบแพทย์ทันที   21
กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาระบบคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพิ่มความสะดวก และเร็วขึ้นประมาณ 5 เท่า    16