สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 74 ]     >>     สุดท้าย
17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมหมั่นตรวจวัดความดัน ช่วยลดเสี่ยงโรคความดันโรคหิตสูงได้   458
หมอแนะ เฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำจากแมลงวันนำโรค   31
สคร.๗ขอนแก่น ชวนผู้ประกอบการร้านค้า งดขายเหล้า-เบียร์ ในวันออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา   115
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   2
นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนจัดงานบุญปลอดเหล้าหลังออกพรรษา “วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”   3
หมอเตือนอันตรายจากประทัด/ดอกไม้ไฟบาดเจ็บรุนแรงถึงพิการ   100
“สธ.” ห่วงสุขภาพกลุ่มเสี่ยง แนะเลี่ยงฝุ่นพิษ PM 2.5 อันตราย!   10
กรมควบคุมโรค รณรงค์วันหัวใจโลก ปี 2562 “Be A Heart Hero…Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ” เผยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก   14
กรมควบคุมโรค เผยผลเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก   12
กรมควบคุมโรค เตือนประชนระวังป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค   14