สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

สำหรับประชาชน > ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 55 ]     >>     สุดท้าย
17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมหมั่นตรวจวัดความดัน ช่วยลดเสี่ยงโรคความดันโรคหิตสูงได้   122
สธ. รณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561  เน้น “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”   90
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ดูแลสุขภาพในช่วงที่มีพายุและฝนตกหนัก ระวังเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่   19
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานโรงแรม  เผยเจ้าของสถานที่แจ้งเตือนได้ เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในห้องอาหารโรงแรม   18
กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคเกลือ-โซเดียม ในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงโรคความดันและโรคหลอดเลือดหัวใจ   14
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ แนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดห้ามเด็กจุดประทัดเด็ดขาด อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงได้   83
สธ. ให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสร้างความปลอดภัยวันลอยกระทง ป้องกันเด็กจมน้ำ   27
สคร.๗ ขอนแก่น ชวนสร้างพื้นที่ปลอด “จมน้ำ”  ในช่วงประเพณีลอยกระทง   43
14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น   68
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคนไทยกับค่านิยมงานบุญปลอดเหล้า ในการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดบุรีรัมย์   20