สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 5 ]     >>     สุดท้าย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปจด. มิถุนายน 2562   10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562   35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562   38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562   20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562   36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561   34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561   44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561   58